dr n. med. spec. ortodoncji Marcin Stasiak

dr n. med. Marcin Stasiak - specjalista ortodoncji. Ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny na kierunku lekarsko-dentystycznym w 2015 roku. Zdobywca Nagrody Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej za złożenie Lekarskiego Dentystycznego Egzaminu Końcowego z najlepszym wynikiem w Polsce. Odbył szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie ortodoncji w ramach rezydentury w Poradni Ortodoncji UCS GUMed i w 2020 roku uzyskał tytuł specjalisty. W 2021 roku ukończył studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i obronił rozprawę doktorską pt. „Ocena wyników wtórnych autogennych przeszczepów kości do wyrostka zębodołowego u pacjentów z jednostronnymi całkowitymi rozszczepami wargi i podniebienia”. Uczestnik licznych szkoleń i konferencji, a także autor publikacji naukowych z zakresu ortodoncji w czasopismach krajowych i zagranicznych. Asystent w Zakładzie Ortodoncji GUMed. Członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Zajmuje się leczeniem ortodontycznym dzieci i dorosłych.


Rozpoczynamy współpracę ze specjalistą ortodoncji - doktorem Marcinem Stasiakiem - kliknij po więcej.